GoodlyThink - บทเรียน
 

Downloads

รายละเอียดการปรับปรุงเวอร์ชัน

ดาวน์โหลดอัพเดทเวอร์ชันล่าสุด (docsys-update-last.zip)

 

เวอร์ชัน 1.09 (16 ม.ค. 2563)

 • แก้ปัญหาเรื่องแสดงรายละเอียดแฟ้มแล้ว Error (ปัญหามาจากลบผู้สร้างแฟ้มคนนั้นออก)
 • ปรับการแสดงรายชื่อเอกสารให้แสดงตามเลขที่เอกสาร
 • แก้ปัญหาการแสดงรายชื่อเอกสารที่จำกัดไว้ที่   200 รายชื่อเป็น 1000 รายชื่อต่อ 1 ตู้เอกสาร
 • ปรับปรุงโปรแกรมบางส่วนให้ทำงานดีขึ้น
 • ยกเลิกการนับจำนวนเอกสารที่อยู่ในตู้ จากเดิมแสดงจำนวนเอกสารในทุกตู้ ให้แสดงเฉพาะเมื่อคลิกเข้าไปตู้เอกสารนั้นๆ แทน เพื่อแก้ปัญหาการโหลดตู้เอกสารช้า
 • ยกเลิกการแสดงตู้เอกสารย่อยที่อยู่เมนูด้านซ้าย โดยจะแสดงเฉพาะตู้เอกสารบนตู้หลักเท่านั้น เพื่อแก้ปัญหาความช้าในการโหดข้อมูล
 • ปรับปรุงเรื่องการอัพเดทอัตโนมัติ เนื่องจากเว็บต้นทางมีการเปลี่ยนการเข้ารหัส ทำให้ในเวอร์ชันนี้จะไม่สามารถอัพเดทแบบอัตโนมัติได้ ต้องอัพเดทด้วยตัวเองเท่านั้น !! (การอัตเดทแบบอัตโนมัติจะสามารถทำได้ในเวอร์ชัน ถัดไป)

 

เวอร์ชัน 1.08 (19 .. 2561)

 • แก้ปัญหาเรื่องการกำหนดสิทธิ์ในการสร้างแฟ้มเอกสาร และตู้เอกสาร

 

เวอร์ชัน 1.07 (10 ส.ค. 2559)

 • แก้ไข Bug การแสดงชื่อแฟ้ม หรือชื่อตู้เอกสารอันเนื่องจากการกรอกตัวอักษรพิเศษ

   

เวอร์ชัน 1.06 (14 ก.ย. 2558)

 • เพิ่มการแสดงชื่อผู้สร้างเอกสาร (ชื่อ-สกุล และ ชื่อเข้าใช้ระบบ) ทั้งในส่วนของหน้าจอสร้าง/แก้ไข เอกสาร และหน้าจอแสดงรายละเอียดเอกสาร

 • ปรับระบบการ  download file เอกสารที่แนบให้แสดงผ่าน browser แทนการให้บันทึกไฟล์อย่างเดียว (โดยขึ้นอยู่กับ browser ด้วยว่ามี plugin ในแการแสดงไฟล์นั้นๆ ผ่านทาง browser ได้หรือไม่ ซึ่งโดยทั่วไปไฟล์ PDF จะแสดงผ่านหน้า browser ได้เลยส่วนโปรแกรมอื่นๆ  จะขึ้นตัวเลือกให้เปิดไฟล์ผ่านโปรแกรมนั้น หรือบันทึกไฟล์)

 

เวอร์ชัน 1.05 (28 ส.ค. 2558)

 • แก้ Bug หน้าจอข้อมูลผู้ใช้ กรณีมีรายชื่อมากกว่า  1 หน้าแล้วไม่สามารถคลิกหน้าต่อไปได้

 

เวอร์ชัน 1.04 (03 ส.ค. 2558)

 • แก้ไขข้อผิดพลาดการลิงค์ผิดหน้า กรณีคลิกที่ชื่อโปรแกรม DocSYS

 • ปรับปรุงหน้าจอแสดงรายชื่อผู้ใช้งานให้แสดชื่อ username

 • แก้ Bug การเข้าถึงเอกสาร

 

เวอร์ชัน 1.03 (25 ก.ค. 2558)

 • หน้าจอบันทึกแฟ้มเอกสาร ปรับช่องเลขทะเบียนให้สามารถกรอกเลขซ้ำกันได้ หรือเว้นว่างได้
 • หน้าจอแสดงผลการค้นหา ปรับการเรียงลำดับโดยให้เรียงลำดับตามวันที่ จากมากไปน้อยก่อน (วันที่ เลขที่ในเอกสาร) แล้วเรียงตามชื่อแฟ้ม และปรับการแสดงผล Column ใหม่
 • หน้าจอแสดงรายการในตู้เอกสารต่างๆ ในกรณีที่เป็นไอคอนแสดงชื่อแฟ้มเอกสาร ได้เพิ่มการแสดงวันที่ เลขที่ในเอกสาร เลขทะเบียน และวันที่ของเลขทะเบียน

 

เวอร์ชัน 1.02 (13 ก.ค. 2558)

 • หน้าจอสร้างแฟ้มเอกสาร เพิ่มปุ่มสร้างเลขทะเบียน (ที่ช่องเลขทะเบียน) เพื่อแก้ปัญหากรณีมีการสร้างแฟ้มเอกสารพร้อมกันแล้วได้เลขทะเบียนเดียวกัน โดยสามารคลิกที่ปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบเรียกเลขทะเบียนเลขใหม่ที่จะได้
 • ปรับปรุงระบบบางส่วนให้เสถียมากขึ้น
 • ปรับปรุงการนับจำนวนเอกสารให้สอดคล้องการวันที่เผยแพร่ และสิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร
 • แก้ข้อผิดพลาดการแสดงเลขเวอร์ชันโปรแกรม ที่ด้านล่างของโปรแกรม

 

เวอร์ชัน 1.01 (13 ก.ค. 2558)

 • ปรับหน้าแสดงรายละเอียดแฟ้ม ให้เป็นระเบียบมากขึ้น
 • ปรับหน้าจอสร้าง/แก้ไขแฟ้ม ให้ตำแหน่ง cursor ไป focus ที่ช่องกรอกข้อมูลช่องแรก
 • แสดงจำนวนไฟล์ในตู้เอกสาร
 • ยกเลิกปุ่มเปิดในกรณีที่ต้องการเปิดตู้เอกสาร หรือแฟ้มเอกสาร สามารถคลิกที่ชื่อตู้เอกสาร หรือชื่อแฟ้มเอกสารได้เลย
 • เพิ่มปุ่มแก้ไข และปุ่มลบ ในหน้าจอแสดงรายละเอียดแฟ้ม (แต่จะสามารถแก้ไข หรือลบได้ก็ต่อเมื่อ เป็นเจ้าของแฟ้มเอกสาร และถูกกำหนดสิทธิ์ให้แก้ไข หรือลบได้ เท่านั้น)
 • แก้ bug การลบเอกสารในหน้าจอค้นหา
 • ปรับปรุงระบบการค้นหา ให้สามารถค้นหาชื่อไฟล์ที่แนบได้
 • ปรับปรุงหน้าจอค้นหา เมื่อคลิกเปิดรายการให้แสดงแบบ popup
 • หน้าข้อมูลส่วนตัว ล็อกช่องแผนกไม่ให้เปลี่ยนได้ (ป้องกันการเปลี่ยนแผนกไปมาเพื่อดูเอกสารของแผนกอื่น)
 • เพิ่มการกำหนดการเข้าถึงได้ทุกแฟ้ม ในกลุ่มผู้ใช้งาน โดยสามารถเลือกได้ว่าจะให้กลุ่มที่เลือก เข้าถึงได้ทุกแฟ้มโดยไม่ต้องแชร์ หรือเข้าถึงได้ตามสิทธิ์การแชร์ (แต่ยังคงมีผลกับการแชร์ให้บุคคลหากเลือกสถานะการแชร์ให้บุคคลเป็นห้ามเข้าถึง)

 

© 2015 | GoodlyThink.com

0.012712955474854