โปรแกรมจองรถ ราคาถูก, ระบบจองใช้รถ จองคิวรถ
 

สินค้าและบริการ

CarSYS
โปรแกรมจองและบริหารงานรถ

CarSYS เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการจองใช้รถ และบันทึกการใช้รถ เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการลดปัญหาและควบคุมการใช้รถ สามารถใช้ได้ทั้งหน่วยงานราชการ, เอกชน และบุคคลทั่วไป โปรแกรมทำงานในระบบ Web Base นั่นหมายถึงผู้ใช้งานติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องเดียว โดยติดตั้งได้ทั้งบนระบบ Windows และ Linux ก็สามารถแบ่งปันให้เครื่องอื่นๆ ในองค์กรใช้งานได้ทั้งในแบบ LAN และ อินเตอร์เน็ต

หมายเหตุ:
 • เมื่อชำระเงินแล้ว ทางเว็บจะไม่มีการคืนเงินให้ในทุกกรณี
 • ต้องชำระเงินก่อนถึงจะได้ลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์
 • โปรแกรมรันได้บน PHP 5 เท่านั้น
 • โปรแกรม xampp ที่รันบน windows อาจจะรันได้บางเครื่อง ถ้าเครื่องไหนรันไม่ได้ ก็ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ เพราะ service ชนกัน
ดาวน์โหลดคู่มือ CarSYS ทดลองใช้งาน (Demo Version)
สอบถามคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ เนื่องจากโปรแกรมพัฒนาอยู่สม่ำเสมอ คุณสมบัติบางอย่างอาจจะยังไม่ปรากฏบนคู่มือ

ข้อดีของการใช้โปรแกรม CarSYS

 • โปรแกรมติดตั้งที่เดียวเครื่องแม่ข่าย ทั้งแบบIntranet หรือ Internet ได้ทั้ง Linux และ windows เครื่องอื่นๆ เรียกใช้งานผ่าน Browser เหมือนการเรียกใช้เว็บไซต์ทั่วๆ ไป
 • จัดระเบียบคิวการใช้งานรถ (ทุกประเภท) ทำให้ลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้งานรถ, ลดปัญหาการตรวจสอบสภาพรถก่อนนำไปใช้งานรถที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
 • บริษัท, หน่วยงานราชการ หรือส่วนบุคคล ก็สามารถนำระบบไปใช้เพื่อสามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติการใช้งานย้อนหลังได้ ทำให้ทราบถึงการประมาณรายรับ/รายจ่าย ที่เกิดจากการใช้งานรถได้
 • เป็นการเก็บประวัติต่างๆ ในการใช้รถ, การจองรถ และอื่นๆ เช่น ประวัติการซ่อมบำรุง, การชำระเบี้ยประกัน, การชำระค่างวดลด, การชำระภาษีประจำปี ฯลฯ
 • เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการใช้รถ เนื่องจากเมื่อนำระบบนี้เข้ามาใช้งานผู้ใช้งานรถหรือผู้ที่รับผิดชอบเรื่องรถ จะต้องทำการบันทึกข้อมูลการใช้ และข้อมูลต่างๆ ของรถ ทุกครั้งที่มีการใช้งาน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้ ให้เลือกใช้งานรถเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
 • รายงานต่างๆ ที่จำเป็นกว่า 30+ รายงาน พร้อมส่งออกเป็นไฟล์ Microsoft Excel (.xls)

คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม CarSYS

 • สามารถจองรถแบบช่วงวันที่ได้ (มากกว่า 1 วัน) และสามารถจองช่วงเวลาต่อกันได้
 • ระบบจะทำการค้นหารถที่ว่างให้อัตโนมัติ จากช่วงวันที่/เวลาที่ผู้จองต้องการ
 • การเก็บข้อมูลรายการจอง และเก็บข้อมูลรายการใช้รถ จะแยกอิสระต่อกัน กล่าวคือ ไม่จำเป็นต้องทำรายการจองก็สามารถบันทึกการใช้งานรถได้ หรือ สามารถบันทึกรายการใช้รถ โดยเรียกข้อมูลต้นแบบจากรายการจองได้ (ทำให้ไม่ต้องกรอกข้อมูลพื้นฐานในการใช้รถ เช่น ทะเบียน, วันเวลาที่ใช้, สถานที่ ฯลฯ
 • บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการจองหรือใช้รถได้ เช่น ค่าช่าใช้รถ, ค่าน้ำมัน, รายรับอื่นๆ, รายจ่ายอื่นๆ
 • สามารถกำหนดอัตราค่าเช่าใช้รถได้ แบบเป็นนาที (และมีระบบแปลงหน่วย วัน, ชั่วโมง เป็นจำนวนเงินต่อนาทีให้)
 • มีระบบรับคืนรถ ในกรณีที่มีการจองใช้รถ
 • สามารถกำหนดผู้อนุมัติประจำแผนกได้ โดย 1 ผู้อนุมัติสามารถมีสิทธิ์อนุมัติได้หลายแผนก
 • โปรแกรมอนุญาตให้ผู้ทำรายการจองสามารถแก้ไขรายการจอง/ลบรายการจองได้ จนกว่าผู้อนุมัติจะทำการเปิดอ่านรายการ
 • มีระบบปฏิทินสำหรับแสดงรายการจองรถ แบบรายเดือน และแบบรายการ พร้อมแสดงรายละเอียดเมื่อคลิก
 • สามารถกำหนดรูปภาพให้กับรถได้สูงสุด 4 รูปภาพ, สามารถกำหนดรูปภาพประจำตัวของผู้ใช้งาน และพนักงานขับรถได้
 • โปรแกรมสามารถกำหนดการรันเอกสารแบบอัตโนมัติได้ และสามารถกำหนดรูปแบบเอกสารได้

รายงานที่มีในระบบ

 • รายงานจองใช้รถ
 • รายงานจองใช้รถ-ตามหน่วยงาน
 • รายงานจองใช้รถ-ตามแผนก
 • รายงานจองใช้รถ-ตามทะเบียนรถ
 • รายงานสรุปจำนวนจองใช้รถ
 • รายงานสรุปจำนวนจองใช้รถ-ตามทะเบียนรถ
 • รายงานค่าเช่าจองใช้รถ
 • รายงานค่าเช่าจองใช้รถ-ตามหน่วยงาน
 • รายงานค่าเช่าจองใช้รถ-ตามแผนก
 • รายงานค่าเช่าจองใช้รถ-ตามทะเบียนรถ
 • รายงานสรุปค่าเช่าจองใช้รถ
 • รายงานสรุปค่าเช่าจองใช้รถ-ตามทะเบียนรถ
 • รายงานการใช้รถ
 • รายงานการใช้รถ-ตามหน่วยงาน
 • รายงานการใช้รถ-ตามแผนก
 • รายงานการใช้รถ-ตามทะเบียนรถ
 • รายงานสรุปจำนวนการใช้รถ
 • รายงานสรุปจำนวนการใช้รถ-ตามทะเบียนรถ
 • รายงานค่าใช้จ่ายใช้รถ
 • รายงานค่าใช้จ่ายใช้รถ-ตามหน่วยงาน
 • รายงานค่าใช้จ่ายใช้รถ-ตามแผนก
 • รายงานค่าใช้จ่ายใช้รถ-ตามทะเบียนรถ
 • รายงานสรุปค่าใช้จ่ายใช้รถ
 • รายงานสรุปค่าใช้จ่ายใช้รถ-ตามทะเบียนรถ
 • รายงานข้อมูลรถ
 • รายงานทะเบียน, พ.ร.บ. และประกันภัยหมดอายุ
 • รายงานการซ่อมบำรุง
 • รายงานการชำระเบี้ยประกันภัย
 • รายงานการต่อทะเบียน
 • รายงานการต่อ พรบ.
 • รายงานการชำระค่างวด.

ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน

ความต้องการของระบบ

 • ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ ​Linux
 • PHP 5.3 - 5.4 และฐานข้อมูล MySql 5.5.8 (มีโปรแกรม xampp ให้ซึ่งเป็น php และ mysql เวอร์ชันดังกล่าว)
 • รองรับ Browsers IE10, IE11, Firefox, Safari, Chrome

ราคาโปรแกรม

ราคา 5,300 บาท

 • ไฟล์ชุดติดตั้งโปรแกรม CarSYS
 • ไฟล์คู่มือการติดตั้ง + คู่มือการใช้งาน
หมายเหตุ:
 • ลูกค้าต้องเก็บและจำอีเมลล์ที่สั่งซื้อเอาไว้ให้ดี เพราะจะใช้เป็นตัวกลางในการยืนยันการสั่งซื้อและตอบคำถามให้บริการต่างๆ
 • กรณีอีเมลล์ที่เคยใช้สั่งซื้อ ภายหลังต้องการเปลี่ยน (เช่น คนที่เคยสั่งซื้อลาออก) ต้องแจ้งกับทาง goodlythink โดยหากเป็นบริษัทหรือหน่วยงานราชาการต้องให้ผู้มีอำนาจเซ็นต์รับรองขอเปลี่ยนอีเมลล์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนส่งมาที่อีเมลล์ goodlythink@gmail.com หากเป็นบุคคลธรรมดาให้แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมระบุเหตุผลในการขอเปลี่ยนอีเมลล์
 • ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมของ goodlythink.com สามารถนำโปรแกรมไปแก้ไขดัดแปลง, พัฒนาเพิ่มเติมใดๆ ก็ได้ ตามใจตามความต้องการ เว็บ goodlythink.com อนุญาติให้กระทำได้เต็มที่ไม่ผิดกฏหมาย แต่ลูกค้าไม่มีสิทธิ์นำโปรแกรมไปขายต่อโดยไม่ได้รับอนุญาติจากทางเว็บ goodlythink.com (อย่างน้อยก็เพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มผู้พัฒนา software ในไทย)
ข้อกำหนดเรื่องลิขสิทธิ์: เนื่องจากทางผู้พัฒนาต้องการให้เกิดสังคมอันดีงามในการเขียนโปรแกรม จึงไม่ได้ทำการปิดบังโค้ดโปรแกรม ดังนั้นผู้ที่ซื้อโปรแกรสามารถแก้ไขโค้ดโปรแกรมและปรับแต่งได้ตามต้องการ เพื่อใช้ส่วนตัวหรือในองค์กร ได้อย่างอิสระ เว้นแต่
 • ห้ามนำไปขายต่อโดยติดตั้งเกินจำนวนที่ได้สั่งซื้อ เช่น สั่งซื้อโปรแกรมจองห้องประชุม 1 โปรแกรม (1 License) แต่นำไปขายต่อให้กับหน่วยงานอื่นเพื่อติดตั้งมากกว่า 1 จุด หรือ 1 Server
 • 1 โปรแกรมสั่งซื้อ (1 License) สามารถติดตั้งได้ 1 Server หรือ 1 เครื่อง แต่ไม่จำกัดจำนวนครั้งในกรณีที่เครื่องที่ติดตั้งโปรแกรมเสียหาย หรือต้องการย้ายโปรแกรมไปเครื่องอื่น
สามารถติดตั้งที่เครื่องตัวเอง หรือเครื่องทดสอบเพื่อทดสอบโปรแกรมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และจำนวนเครื่อง

© 2015 | GoodlyThink.com

0.016793966293335